Tunnistamme tuloksesi tekijät ja tuhoajat. 

Tiedä mikä tuottaa – Johda tiedolla – Tuplaa liiketulos

 

 

1. Tiedät mikä syö tulosta

2. Teet parempia päätöksiä

3. Vahvistat liiketulosta

Autamme sinua menestymään

Johda tuoreella tiedolla, jota jalostamme tulos- ja ERP-datasta.

Digitalisoi toimitusketju voitokkaaksi valmennuksemme avulla.

 

Paranna tuottavuutta läpi koko arvoketjun

MYYNTI

Tiedätkö, mikä osa myynnistä tuottaa hyvin ja mikä heikosti?

Ongelma – Asiakaskannattavuus epäselvä, tuotekate riittämätön, logistiikka ei palvele, jälkihyvitteet yllättävät
Ratkaisu – Tuotetaan todelliset asiakas- ja tuotekannattavuudet, tehdään kustannusrakenne läpinäkyväksi, optimoidaan asiakastyötä
Hyöty – Myyt hyvällä katteella, parannat asiakaskokemusta ja teet vahvempaa tulosta

MYYNNIN RATKAISUJA

Myynnin ratkaisumme sisältää

 • Liikevoittotason Asiakas- ja asiakasryhmäkannattavuudet
 • Liikevoittotason Tuote- ja tuoteryhmäkannattavuudet
 • Liikevoittotason Myyjä- ja Toimittajakannattavuudet
 • ABC -analyysit eri tasoilla
 • Kannattavuuksiin vaikuttavat kustannustekijät
  • kohdistaminen aiheuttamisperiaatteella
 • Automatisoitavan raportoinnin
 • Datan jakomahdollisuuden asiakkaan kanssa
 • Drill down -porautumisen
 • Numeeriset ja graafiset tuoteseurannan
 • jne.

OSTO

Tunnistatko tilanteet, joissa ostoissa tuhotaan tulosta?

Ongelma – Tieto kysynnästä tulee myöhässä,  myydään eioota, ennustaminen vaikeaa, varasto paisuu
Ratkaisu – Ennakoidaan kysyntää ja automatisoidaan ostamista digitalisoimalla, optimoidaan varastointi ja työmäärä ja mitataan toimittajaverkostoa
Hyöty – Ostat kannattavammin, vapautat pääomaa ja varmistat saatavuuden

OSTON RATKAISUJA

Oston ratkaisumme sisältää mm.

 • Tilauspistelaskennan
 • Automaattinen ennustelaskenta
 • Saatavuuden seuranta
 • Ennakoivan ostamisen
 • Toimitusvarmuuden ja palvelutason
 • ABC ja XYZ -luokittelut
 • Työmääräseurannan
 • Kysyntätrendien seuranta
 • Hinta / määrä -simulointi
 • Yli- alivarastot sekä kierrot
 • Drill down -porautumisen dataan
 • Numeeriset ja graafiset tuoteseurannat
 • jne.

MARKKINOINTI

Miten varmistat, ettei kampanjat kaadu toimitusvaikeuksiin?

Ongelma – Kampanja vetää, mutta menekkiin ei kyetä vastaamaan. Asiakaskokemus heikkenee
Ratkaisu – Kampanjan tiedot ostoon ajoissa, ennakoidaan menekki, optimoidaan toimitusvarmuus
Hyöty – Kampanjat onnistuu, toimitukset sujuu ja asiakaskokemus paranee

MARKKINOINNIN RATKAISUJA

Markkinoinnin ratkaisumme sisältää mm.

 • Markkinointikampanjan hallinnan
 • Kampanjan kannattavuuslaskennan
 • Kulutustrendit ennen, aikana ja jälkeen
 • Tuote-ennusteet eri tasoilla
 • Hankinnan ja varastoinnin optimoinnin
 • Drill down -porautumisen dataan
 • Numeeriset ja graafiset kampanjaseurannat
 • jne.

VALMISTUS

Tiedostatko valmistuserien vaikutuksen viimeiselle riville?

Ongelma – Jatkuva säätäminen, paljon asetustyötä, väärät tuotantoeräkoot
Ratkaisu – Optimoidaan tuotantoerät, lasketaan asetuskustannukset, hyödynnetään ABC/XYZ-metodia
Hyöty – Tehostat resurssikäyttöä, helpotat suunnittelua, parannat palvelutasoa

VALMISTUKSEN RATKAISUJA

Valmistuksen ratkaisumme sisältää mm.

 • Tuotantoerien optimoinnin
 • Hankinnan optimoinnin
 • Varastojen optimoinnin
 • Asetuskustannusten optimoinnin
 • ABC/XYZ -seurannan
 • Drill down -porautumisen dataan
 • Numeeriset ja graafiset seurannat
 • jne.

TALOUS

Paljonko voisit vapauttaa pääomaa ja nostaa samalla sen tuottoa?

Ongelma – Kiinteiden kustannusten vaikutus liiketoimintaprosesseihin epäselvä, kohdistus vain ’prosenttia myynnistä’ -periaatteella, asiakaskohtainen kannattavuusraportointi työlästä.
Ratkaisu – Tuotetaan prosessikulut tuloslaskelmasta, hyödynnetään mm. toimintolaskentaa, määritetään kustannusajurit.
Hyöty – Saat helposti ja tarkasti esiin kannattavimmat asiakkuudet ja tuotteet, tiedolla ohjaat tuottavuutta ja palvelet bisnestä paremmin.

TALOUDEN RATKAISUJA

Talouden ratkaisumme sisältää mm.

 • Sitoutuneen pääoman pienentäminen
  • hankinnan ja varastoinnin optimointi
  • kierron parantaminen
  • myynnin kustannusten pienentäminen
 • Käyttökatetason prosessikustannukset
 • Faktapohjaisen tuen päätöksenteolle
 • Kannattavat ja kannattamattomat tuotteet ja asiakkaat
 • Paremman tuen bisnesyksiköille
 • Avun (ERP)datan laadun parantamiseen
 • Drill down -porautumisen dataan
 • Numeeriset ja graafiset seurannat
 • jne.

LOGISTIIKKA

Tiedätkö tilaus-toimitusketjun todelliset kustannukset?

Ongelma – Kierto heikkenee, tila loppuu, palvelutaso huononee, työ- ja rahtikustannukset kasvavat
Ratkaisu – Hyödynnetään ABC/XYZ-metodia, mitataan toimitusvarmuutta ja -kykyä, simuloidaan toimituserät ja rahdit.
Hyöty – Tehostat resurssien käyttöä, palvelet paremmin ja pienennät kuluja.

Tutustu VALUE-sovellukseen.

LOGISTIIKAN RATKAISUJA

Logistiikan ratkaisumme sisältää mm.

 • Logistiikkakustannusten kokonaisuuden
 • Prosessikulujen avaamisen
 • Työkalun logistiikkakulujen raportointiin
  • johtoryhmälle
  • henkilöstölle
 • Selkeät kustannusajurit prosesseille
  • Mitä eri työ- ja prosessivaiheet maksavat
 • Päätöksentekovälineen logistiikkatoimintojen
  • kehittämiseen ja
  • optimointiin
 • Drill down -porautumisen
 • Numeeriset ja graafiset tuoteseurannan
 • jne.
– Sidotun pääoman tuottoprosentti on parantunut ja kannattavuus kaiken kaikkiaan –
SCM:n jalostama tieto ja valmennukset tehostavat organisaation toimintaa niin, että samalla porukalla saadaan enemmän aikaan.
Raporttien havainnollisuus ja monipuolisuus ovat ehdottoman hyödyllisiä. Perus-ERP:eistä ei saa ulos sellaista tietoa, mitä SCM:n sovellukset tarjoaa.
Martti Eskelinen

Toimitusjohtaja, YTM-Industrial Oy

Moninkertaistimme tuloksemme

– Tuloksemme on moninkertaistunut sen jälkeen, kun aloimme hyödyntää SCMn järjestelmää ja valmennusta, kertoo Johan Karlsson Oy Nylund Ab:n toimitusjohtaja.

 

Voimmeko auttaa sinuakin?

Ketkä hyötyvät palveluistamme eniten?

Organisaatiot, joilla on paljon tuotteita, toimittajia, asiakkaita tai sitoutunutta pääomaa.

Yritykset, joiden liikevaihto on n. 5 – 500 milj. euroa.

Suuret julkisen sektorin toimijat.

Oppilaitokset, jotka opettavat liike- ja tuotantotaloutta.

 

- Nostimme liiketulostamme 29% SCMn avulla –
SCMn valmennus ja ohjelma asiakaskannattavuuden tunnistamiseen ja ostojen optimointiin johti merkittävään tulosparannukseen.
Terhi Nyman

Toimitusjohtaja, Okaria Oy

Tunnista tuloksesi tekijät ja tuhoajat.

Ennakoi kysyntää. Automatisoi ostoja. Vahvista toimintavarmuutta. Parannat asiakaskokemusta ja tulosta.

Haluatko kysyä jotain ensin? Kysy meiltä

Asiakkaitamme

SCMbest YTM Industrial logo referensseihin
SCMbest Fredman logo referensseihin
SCMbest Motoral logo referensseihin
SCMbest Nylund logo referensseihin
SCMbest Prima Pet logo referensseihi
SCMbest TecA logo referensseihin
SCMbest Tools logo referensseihin
SCMbest Okaria logo referensseihin
SCMbest SKSGroup logo referensseihin
SCMbest Tamro logo referensseihin
SCMbest BLC logo referensseihin
SCMbest Kaha logo referensseihin
SCMbest Pintos logo referensseihin
SCMbest Plastep logo referensseihin
SCMbest Premec logo referensseihin
SCMbest Dayton logo referensseihin
SCMbest Geotrim logo referensseihin
SCMbest Tekme logo referensseihin
SCMbest KuntaPro logo referensseihin
SCMbest Paijat-Hameen hyvinvointiyhtyma logo referensseihin
SCMbest Apteekki logo referensseihin
SCMbest Apteekki Express logo referensseihin
SCMbest Hirvensalon Apteekki logo referensseihin
SCMbest Jyvaskylan ammattikorkeakoulu logo referensseihin
SCMbest SAMK logo referensseihin
SCMbest TAMK referensseihin
SCMbest Vantaa logo referensseihin
SCMbest XAMK logo referensseihin
-SCMn sovellus näyttää raadollisesti asiakas ja tuotekohtaiset kannattavuudet, tämä on kaiken A ja O-
Monissa yrityksissä ei vielä tiedetä, mitkä asiakkaat ja tuotteet ovat oikeasti kannattavia. On tärkeää tietää, mikä osa-alue tuottaa ja mikä syö tulosta.
Kun luin SCM Bestin perustajan ensimmäisen toimitusketjun hallinnasta kertovan kirjan 10 vuotta sitten, niin olin jo ihan liekeissä. Siitä alkaen on tehty yhteistyötä SCM Bestin kanssa.
Suosittelen muillekin, jotka haluavat ymmärtää omaa bisnestään paremmin.
Petri Tiitola

Toimitusjohtaja, Prima Pet Premium Oy

Mikä tekee meistä erityisen?

Merkittäviä tuloksia

Asiakkaittemme liiketulokset ovat kohentuneet kymmeniä prosentteja, tuplaantuneet tai jopa moninkertaistuneet. Avullamme teet tulosta, jota on ilo esitellä.

 

Nopeasti liikkeelle

Analysoimme lähtötilanteen nopeasti. Saat perustiedot muutamassa päivässä.  Kehittämiseen ei tarvita mittavaa ohjelmistoprojektia.

Haluatko kysyä jotain ensin? Kysy meiltä

Ainutlaatuinen kokemus

Osaajiemme vuosikymmenten kokemus, satojen yritysten toimitusketjujen kehittäminen ja tuhansien ihmisten valmennukset Ray Blomqvistin johdolla tuottavat tulosta. 

 

-
- SCMn avulla päästään käsiksi asiakaskannattavuuden yksityiskohtiin, jotta jokin voi muuttua - 
Porukka on pätevää, he ymmärtävät mitä haetaan. Pääsimme asiakaskannattavuuden parantamisessa merkittävästi aikaisempaa yksityiskohtaisemmalle tasolle.  He muokkaavat tekemistä ja sovellusta joustavasti tarpeen mukaan.
Jerry Wiren

Talousjohtaja, Tools Finland Oy

Tunnista tuloksesi tekijät ja tuhoajat.

Sovi esittely

Varaa aika puheluun tai videoesittelyyn

SCM BEST OY
Viikinkaari 6

00790 Helsinki, Finland.
[email protected]
+358 50 550 9829

Suomen vahvimmat, platina, SCM Best Oy