Tunnista tuloksesi tekijät ja tuhoajat 

Myynnissä | Ostoissa | Tuotannossa | Logistiikassa

SCM Best Practice© -ohjelmisto muuttaa datasi tiedoksi

Suomessa kehitetystä SCM-ohjelmistoperheestä löydät helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla kehität ja johdat liiketoimintaasi tuoreella tiedolla. Tarkemmin kuin ERP/BI-yhdistelmällä.

Saat tietoa yrityksesi kannattavuudesta liikevoittotasolla nopeasti ja luotettavasti. Tunnistat kehityskohteet ja teet parempaa tulosta.

Image by Yanalya on Freepik

Todellinen asiakaskannattavuus  |  Optimoitu osto ja varasto  |  Toimitusketjun kustannusrakenne

Katso mihin kaikkeen saat ratkaisun

MYYNTI

Tiedätkö, mikä osa myynnistänne tuottaa hyvin ja mikä heikosti?

Ongelma – Asiakaskannattavuus epäselvä, tuotekate riittämätön, logistiikka ei palvele, jälkihyvitteet yllättävät
Ratkaisu – Tuotetaan todelliset asiakas- ja tuotekannattavuudet, tehdään kustannusrakenne läpinäkyväksi, optimoidaan asiakastyötä
Hyöty – Myyt hyvällä katteella, parannat asiakaskokemusta ja teet vahvempaa tulosta

MYYNNIN RATKAISUJA
Myynnin ratkaisumme sisältää

 • Liikevoittotason Asiakas- ja asiakasryhmäkannattavuudet
 • Liikevoittotason Tuote- ja tuoteryhmäkannattavuudet
 • Liikevoittotason Myyjä- ja Toimittajakannattavuudet
 • ABC-analyysit eri tasoilla
 • Kannattavuuksiin vaikuttavat kustannustekijät
  • kohdistaminen aiheuttamisperiaatteella
 • Automatisoitavan raportoinnin
 • Datan jakomahdollisuuden asiakkaan kanssa
 • Drill down -porautumisen
 • Numeeriset ja graafiset tuoteseurannan
 • jne.

OSTO

Tunnistatko tilanteet, joissa ostoissanne tuhotaan tulosta?

Ongelma – Tieto kysynnästä tulee myöhässä,  myydään eioota, ennustaminen vaikeaa, varasto paisuu
Ratkaisu – Ennakoidaan kysyntää ja automatisoidaan ostamista digitalisoimalla, optimoidaan varastointi ja työmäärä ja mitataan toimittajaverkostoa
Hyöty – Ostat kannattavammin, vapautat pääomaa ja varmistat saatavuuden

OSTON RATKAISUJA
Oston ratkaisumme sisältää mm.

 • Tilauspistelaskennan
 • Automaattisen ennustelaskennan
 • Saatavuuden seurannan
 • Ennakoivan ostamisen
 • Toimitusvarmuuden ja palvelutason
 • ABC ja XYZ -luokittelut
 • Työmääräseurannan
 • Kysyntätrendien seurannan
 • Hinta / määrä -simuloinnin
 • Yli- alivarastot sekä kierrot
 • Drill down -porautumisen dataan
 • Numeeriset ja graafiset tuoteseurannat
 • jne.

MARKKINOINTI

Miten varmistat, että kampanjanne eivät kaadu toimitusvaikeuksiin?

Ongelma – Kampanja vetää, mutta menekkiin ei kyetä vastaamaan. Asiakaskokemus heikkenee
Ratkaisu – Kampanjan tiedot ostoon ajoissa, ennakoidaan menekki, optimoidaan toimitusvarmuus
Hyöty – Kampanjat onnistuvat, toimitukset sujuvat ja asiakaskokemus paranee.

MARKKINOINNIN RATKAISUJA
Markkinoinnin ratkaisumme sisältää mm.

 • Markkinointikampanjan hallinnan
 • Kampanjan kannattavuuslaskennan
 • Kulutustrendit ennen, aikana ja jälkeen
 • Tuote-ennusteet eri tasoilla
 • Hankinnan ja varastoinnin optimoinnin
 • Drill down -porautumisen dataan
 • Numeeriset ja graafiset kampanjaseurannat
 • jne.

VALMISTUS

Tiedätkö valmistuserien vaikutuksen viimeiselle rivillenne?

Ongelma – Jatkuva säätäminen, paljon asetustyötä, väärät tuotantoeräkoot
Ratkaisu – Optimoidaan tuotantoerät, lasketaan asetuskustannukset, hyödynnetään ABC/XYZ-metodia.
Hyöty – Tehostat resurssikäyttöä, helpotat suunnittelua, parannat palvelutasoa

VALMISTUKSEN RATKAISUJA
Valmistuksen ratkaisumme sisältää mm.

 • Tuotantoerien optimoinnin
 • Hankinnan optimoinnin
 • Varastojen optimoinnin
 • Asetuskustannusten optimoinnin
 • ABC/XYZ -seurannan
 • Drill down -porautumisen dataan
 • Numeeriset ja graafiset seurannat
 • jne.

TALOUS

Paljonko voisit vapauttaa pääomaa ja nostaa samalla sen tuottoa?
Ongelma – Kiinteiden kustannusten vaikutus liiketoimintaprosesseihin epäselvä, kohdistus vain ”prosenttia myynnistä”-periaatteella, asiakaskohtainen kannattavuusraportointi työlästä.
Ratkaisu – Tuotetaan prosessikulut tuloslaskelmasta, hyödynnetään mm. toimintolaskentaa, määritetään kustannusajurit.
Hyöty – Saat helposti ja tarkasti esiin kannattavimmat asiakkuudet ja tuotteet, ohjaat tiedolla tuottavuutta ja palvelet bisnestä paremmin.
TALOUDEN RATKAISUJA
Talouden ratkaisumme sisältää mm.

 • Sitoutuneen pääoman pienentämisen
  • hankinnan ja varastoinnin optimointi
  • kierron parantaminen
  • myynnin kustannusten pienentäminen
 • Käyttökatetason prosessikustannukset
 • Faktapohjaisen tuen päätöksenteolle
 • Kannattavat ja kannattamattomat tuotteet ja asiakkaat
 • Paremman tuen bisnesyksiköille
 • Avun (ERP)datan laadun parantamiseen
 • Drill down -porautumisen dataan
 • Numeeriset ja graafiset seurannat
 • jne.

LOGISTIIKKA

Tiedätkö tilaus-toimitusketjunne todelliset kustannukset?
Ongelma – Kierto heikkenee, tila loppuu, palvelutaso huononee, työ- ja rahtikustannukset kasvavat
Ratkaisu – Hyödynnetään ABC/XYZ-metodia, mitataan toimitusvarmuutta ja -kykyä, simuloidaan toimituserät ja rahdit.
Hyöty – Tehostat resurssien käyttöä, palvelet paremmin ja pienennät kuluja.

Tutustu VALUE-sovellukseen.

LOGISTIIKAN RATKAISUJA
Logistiikan ratkaisumme sisältää mm.

 • Logistiikkakustannusten kokonaisuuden
 • Prosessikulujen avaamisen
 • Työkalun logistiikkakulujen raportointiin
  • johtoryhmälle
  • henkilöstölle
 • Selkeät kustannusajurit prosesseille
  • Mitä eri työ- ja prosessivaiheet maksavat
 • Päätöksentekovälineen logistiikkatoimintojen
  • kehittämiseen ja
  • optimointiin
 • Drill down -porautumisen
 • Numeeriset ja graafiset tuoteseurannat
 • jne.

”Moninkertaistimme tuloksemme

Tuloksemme on moninkertaistunut sen jälkeen, kun aloimme hyödyntää SCMn järjestelmää ja valmennusta.”

Johan Karlsson, toimitusjohtaja, Oy Nylund Ab

 

Asiakkaitamme

SCMbest YTM Industrial logo referensseihin
SCMbest Fredman logo referensseihin
SCMbest Motoral logo referensseihin
SCMbest Nylund logo referensseihin
SCMbest Prima Pet logo referensseihi
SCMbest TecA logo referensseihin
SCMbest Tools logo referensseihin
SCMbest Okaria logo referensseihin
SCMbest SKSGroup logo referensseihin
SCMbest Tamro logo referensseihin
SCMbest BLC logo referensseihin
SCMbest Kaha logo referensseihin
SCMbest Pintos logo referensseihin
SCMbest Plastep logo referensseihin
SCMbest Premec logo referensseihin
SCMbest Dayton logo referensseihin
SCMbest Geotrim logo referensseihin
SCMbest Tekme logo referensseihin
SCMbest KuntaPro logo referensseihin
SCMbest Paijat-Hameen hyvinvointiyhtyma logo referensseihin
SCMbest Apteekki logo referensseihin
SCMbest Apteekki Express logo referensseihin
SCMbest Hirvensalon Apteekki logo referensseihin
SCMbest Jyvaskylan ammattikorkeakoulu logo referensseihin
SCMbest SAMK logo referensseihin
SCMbest TAMK referensseihin
SCMbest Vantaa logo referensseihin
SCMbest XAMK logo referensseihin

Saat tueksesi liiketoiminnan kokeneet kehittäjät

Merkittäviä tuloksia

Teet avullamme tulosta, jota
on ilo esitellä. Asiakkaittemme
liiketulokset ovat kohentuneet
kymmeniä prosentteja,
tuplaantuneet tai jopa
moninkertaistuneet.

Nopeasti liikkeelle

Saat analyysin lähtötilanteestanne
nopeasti, perustiedot jo muutamassa
päivässä. Kehittäminen hoituu
ketterästi ilman mittavaa IT-projektia.

Haluatko kysyä jotain ensin? Kysy meiltä

Parhaat opit ja toimintamallit

Voit hyödyntää vuosikymmenten
kokemuksemme satojen yritysten
liiketoiminnan kehittämisestä ja
tuhansien ihmisten valmennuksesta Ray Blomqvistin johdolla – ja tehdä parempaa tulosta.

Haluatko kysyä jotain ensin? Kysy meiltä

Seuraa meitä

Sovi esittely

Varaa aika puheluun tai videoesittelyyn

SCM BEST OY
Viikinkaari 6

00790 Helsinki, Finland.
[email protected]
+358 50 550 9829

Suomen vahvimmat, platina, SCM Best Oy