Tuotteiden saatavuuden varmistamisessa toimitusketjun läpinäkyvyys ja toimittajayhteistyö ovat nyt korostuneesti avainasemassa.
Toimittajan Suorituskyvyn Mittaamisen tavoitteita ovat mm. molempien osapuolten toiminnan kehittäminen, kommunikaation parantaminen ja toimitusten / varastojen / hinnan optimointi. Seurantakohteita voivat hinnan lisäksi olla toimitusvarmuus, reklamaatiot ja poikkeamat, yhteistyökyky jne.

Mittareiden tulee olla selkeitä ja yksinkertaisia sekä yhteydessä tavoitteisiin ja jatkuvaan kehittämiseen. Selkeät mittarit tuovat konkreettista selkänojaa myös neuvottelutilanteisiin.
Supplier Scorecardiin on hyvä ottaa mukaan myös kvalitatiivisia elementtejä kuten proaktiivisuus, reaktiivisuus tai teknologiavalmius.

Asiakkaillemme SCM-Scorecard on ajantasainen, visuaalinen ja dynaamisesti päivittyvä työkalu.