ABC-laskenta (Activity Based Costing) on budjetoinnin ja analysoinnin prosessi, joka yksilöi yrityksen kiinteät ja juoksevat kulut, kohdistaen ne asiakkaisiin, tuotteisiin, palveluihin, tilauksiin jne. ABC-laskenta kertoo johdolle mitkä asiakkaat ja tuotteet ovat kannattavia, ja mitkä vievät enemmän kuin tuovat. Menestyksekäs ABC-pohjainen johtaminen parantaa tyypillisesti myös sisäistä yksiköiden välistä yhteistyötä ja tulosta.

ABC-luokittelussa tuotteet (tai asiakkaat) voidaan ryhmitellä esim. liikevaihdon tai kierron perusteella, ja siten kohdistaa niihin parhaiten soveltua toimenpiteitä. Eri luokilla on erilainen merkitys yrityksen kannattavuudelle, jonka puolestaan pitäisi heijastua niihin kohdistetuissa toimenpiteissä ja resursseissa. Johtamisessa vahvoille asiakkaille pyritään myymään enemmän, kun taas heikot asiakkaat tulee analysoida perusteellisesti. Analysoinnissa hyödynnetään ABC-laskentaa.

ABC-laskenta + ABC-luokittelu antavat yhdessä erinomaisen pohjan tuloksen parantamiselle, nopeasti ja läpinäkyvästi!

Olemme 30 v. ajan kehittäneet asiakkaillemme ABC-laskennan työkaluja hyvin tuloksin. Kysy lisää!